Regiment

Samostatnou složkou naší činnosti je od roku 2006 organizace historizujícího vojenského spolku pro období Třicetileté války s názvem Matthias Gallas Regiment. Původní jednotka tvořená gardovými rondašíry se postupně profilovala jako širší celek a nadále se rozšiřuje o další složky - pikenýry, mušketýry a baterii dělostřelby. Za dobu své existence získal regiment téměř úplnou autonomii a nejlépe se s ním seznámíte na jeho samostatných stránkách www.gallasregiment.cz.

Gallas regiment