Kraken je Bůh !

Kraken

Víte, proč dosud nenastala apokalypsa?
Dokázali byste poradit antickým bohům co dělat, aby je lidé opět uctívali?
Tušíte, proč hloupý Honza zpochybňuje své otcovství u nejvyššího soudu pohádkové říše?
A co by měl praotec Noe vlastně naložit na svou archu pro případ potopy světa?

Na tyto a mnoho dalších otázek se divadelní společnost Sentiment du fer pokusí nalézt odpovědi ve svém celovečerním představení autorských jednoaktových scének uváděných pod záludně šifrovaným názvem KRAKEN JE BŮH.

Chcete-li se dozvědět pravdu, nebojíte se trvalého poškození bránice a dokážete vnímat realitu i přes křečovité záchvaty smíchu, seberte odvahu a přijďte mezi nás.